Haber

Yerel seçimlerde adaylıktan istifa için son gün 1 Aralık.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Yerel Yönetim Seçimlerinde aday olabilmek için kamu görevlileri, yargı mensupları, siyasi partilerin il ve ilçe yöneticileri, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ( TSK) ve kamu kurumu olan meslek kuruluşları, birlikler, kamu bankaları, ortaklık birlikleri ve bunlara bağlı üst kuruluşlar ile iştirak ettikleri işletme veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev yapanların, görevlerinden ayrılma talebinde bulunmaları gerektiğini belirtti. 1 Aralık Cuma saat 17.00’ye kadar.

YSK’nın konuya ilişkin Resmi Gazete’de yayımlanan kararında, 2972 ​​sayılı Mahalli İdareler, Mahalle Muhtarları ve İhtiyar Meclisleri Seçimi Hakkında Kanun’un 8. maddesinin birinci fıkrasında “Yerel Yönetim Seçimleri 5 yılda bir yapılır. Her seçim döneminin 5’inci yılında 1” “Ocak ayı seçimlerin başlangıç ​​tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür.” Maddeye göre Yerel Yönetim Seçimlerinin 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacağı belirtildi.

Seçimlerde aday olabilmek için kanuna göre görevden çekilmesi veya ayrılması gerekenlerin çekilme veya istifa tarihlerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların tamamlandığı kaydedildi.

Kararda, Anayasa’nın 76. maddesinde hakim ve savcılar, yüksek yargı mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim üyeleri, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memurları, diğer kamu görevlileri yer alıyor. Verdikleri hizmet bakımından işçi niteliğini taşımayanlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları görevden muaftır. Çekilmedikleri takdirde aday olamayacakları ve milletvekili seçilemeyeceklerine karar verildiği hatırlatıldı.

2972 sayılı Kanunun 17’nci maddesine göre milletvekilleri, belediye başkanları, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile muhtarların yerel yönetim seçimlerinde aday olabilmek veya aday olabilmek için görevlerinden istifa etmeleri gerekmiyor. Kamu görevlileri, siyasi parti il ​​ve ilçe yöneticileri, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, subay ve astsubayların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, birliklerin, kamu bankalarının, üst birliklerinin ve bunların bağlı kuruluşlarının adaylığı konusunda herhangi bir karar alınmadığı hatırlatıldı. Üst kuruluşlar ile katıldıkları işletme veya bağlı ortaklıkların yönetim ve kontrol kurullarında görev alanlar.

Bu durumda, kamu görevlilerinin, siyasi parti il ​​ve ilçe yöneticilerinin, memur ve astsubayların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, birliklerin, kamu bankaları ve üst birliklerinin adaylığına ilişkin 2972 ​​sayılı Kanunun 36 ncı maddesi hükümleri uygulanır. üst kuruluşları ile katıldıkları işletme veya bağlı ortaklıkların yönetim ve kontrol kurullarında görev yapanlar. Konuyla ilgili olarak anılan 2820 sayılı Kanunun uygulanması gerekmektedir.

Ayrılma talebi seçim tarihinden 1 ay önce olmalıdır

Kararda, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun “Aday olmak için görevinden istifa etmesi gerekenler” başlıklı 18. maddesi uyarınca, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Yerel Yönetim Seçimlerinde aday olabilmek için kamuya duyuru yapıldı. memurlar, siyasi partiler, il ve ilçe yöneticileri, memur ve astsubaylar ile kamu kurumları. Meslek kuruluşları ve sendikalar, kamu bankaları ve üst birlikleri ile bunların üst kuruluşları ile iştirak ettikleri işletme veya bağlı ortaklıkların yönetim ve kontrol kurullarında görev yapanların, görevden ayrılma tarihinden 1 ay önce görevlerinden ayrılma talebinde bulunmaları gerektiği bildirildi. seçimin başlangıç ​​tarihi.

Kararda, görevden ayrılması gerekenlere ilişkin genel kuralın 2839 sayılı Kanunun 18’inci maddesinde yer aldığı, Mahalli İdareler Seçimlerine katılacaklara ilişkin istisnaların ise 17’nci maddesinde sıralandığı belirtildi. 2972 sayılı Kanun’un maddesi. “Kuruluşlarının yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de istifa etmeleri gerekir.” Onun sözleri yer aldı.

Aynı kanun unsurunda aday olabilmek için makul bir tarihte “görevden ayrılmayı isteme” şartının getirildiği, bu şartın istifa halinde istifa ile sınırlı olduğu, herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı ifade edildi. İstifa veya emeklilik gibi daha sonra meydana gelecek istifalarda bu tarihin aranamayacağına ilişkin karar. Ayrılış şartları arasında fark aranmaksızın “görevden ayrılmak” gibi kapsayıcı bir kelimenin kullanıldığı vurgulandı.

Kanunda belirtilen kişilerin aday olabilmesi için, istifa eden veya emekli olan ayrımı yapılmaksızın, belirlenen süre içerisinde istifa veya emeklilik dilekçelerini vermeleri gerektiği, aksi halde aday olmalarının hukuken mümkün olmadığı belirtildi. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak seçimde aday olmak için öngörülen tarihten sonra emeklilik veya istifa talebinde bulunanlar. Kaydedilen kararda, şunlar kaydedildi:

“Aday olmak isteyen hakim ve savcılar, yüksek yargı organı üyeleri, yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim üyeleri, Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memurları ve aday olmayan diğer kamu görevlileri. Yaptıkları hizmet itibarıyla işçi niteliği taşıyanlar, memur ve astsubaylar, siyasi partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, kamu bankalarının il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile yönetim ve görev yapanlar. bağlı bulundukları üst birlik ve üst kuruluşları ile iştirak ettikleri işletme veya bağlı ortaklıklarının denetim kurullarına en geç 1 Aralık 2023 Cuma günü saat 17.00’ye kadar görevlerinden ayrılma talebinde bulunmaları yönünde karar verildi.

Ayrıca aynı kanunun 19. maddesinde yer alan istifaya ilişkin hükümler uygulanmalı, emeklilik dilekçesi vermiş ve aday olacak kamu görevlilerinin emeklilik taleplerini belirten dilekçelerini 1 Aralık 2023 Cuma günü saat 17.00’ye kadar vermeleri gerekmektedir. En geç 1 Aralık 2023 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere gerekli olduğuna karar verildi.

Aday olmak isteyen siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyelerinin 1 Aralık 2023 Cuma günü en geç saat 17.00’ye kadar istifa etmeleri, istifalarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi kararlaştırıldı. 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 40 ıncı maddesi uyarınca.

haber-karatay.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu